Hållbarhet på Stiftsgården


En hållbar plats för alla

Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela gården och ur alla perspektiv. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vi vill att helheten ska hänga ihop. Vi vill minska vårt avtryck på jorden och samtidigt göra fler hållbara avtryck hos våra gäster.

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera möjligheter till fler hållbara val och lösningar för vår verksamhet.