Hållbarhet på Stiftsgården


En hållbar plats för alla

Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela gården och ur alla perspektiv. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vi vill att helheten ska hänga ihop. Vi vill minska vårt avtryck på jorden och samtidigt göra fler hållbara avtryck hos våra gäster.

Under 2022 genomför vi ett förbättringsarbete där vi ser över hela gården för att identifiera våra möjligheter till fler hållbara val och lösningar. Det är ett arbete vi ser fram emot att genomföra och presentera här så småningom.