PRESSMEDDELANDE

Stiftsgården i Skellefteå drivs sedan 1964 i stiftelseform genom stiftelsen Luleå stifts Stiftsgård i Skellefteå. Gården har med tiden utvecklats till en fullskalig konferensanläggning. Under senare år har verksamhetens ekonomiska bärkraft försvagats, där effekterna av pandemin har varit starkt bidragande. Detta har gjort att nya vägar har behövt sökas för att gården även fortsättningsvis ska få vara en mötesplats mellan människor. Nu arbetar Skellefteå pastorat och Stiftelsen Luleå stifts Stiftsgård för en gemensam nysatsning där Skellefteå pastorat ska bedriva verksamhet på gården, som även fortsatt är öppen för allmänheten.

2024-03-15 antog Stiftelsen och Skellefteå pastorat en gemensam avsiktsförklaring för fortsatt samråd och en överenskommelse om en långsiktig samverkan. Stiftsgårdens verksamhet fortsätter i nuvarande form, men kompletteras successivt med Svenska kyrkans satsning.

I korthet innebär alltså detta att:

• Stiftsgården fortsätter att förvaltas och driftas av Stiftelsen Luleå stifts stiftsgård
• Verksamheten på gården kommer att vara fortsatt tillgänglig för allmänheten
• Svenska kyrkan kan bredda sin verksamhet, bland annat genom en satsning på konfirmander och unga vuxna.

Vi står just i startblocken för detta och en färdig tidsplan finns ännu inte för när och vilka verksamheter startar på gården. Löpande information presenteras på våra hemsidor och i sociala medier.

Kontakt:
Ulrika Markgren, kyrkoherde Skellefteå pastorat
0910-70 84 01
ulrika.markgren(a)svenskakyrkan.se

Helena Eriksson, Föreståndare Stiftsgården Skellefteå
0910-72 57 11
helena.eriksson(a)stiftsgarden.se